Een fris stalklimaat voor een koele koe

Bron: Veeteelt, april 2016, special stalklimaat

Vanaf 22 graden Celsius kan een koe al last krij gen van hittestress. Op warme dagen loont het om eens door de stal te gaan en te controleren of er een goed stalklimaat heerst en of er eventuele aanpassingen moeten worden gedaan. Isolatie van de stal is misschien niet de goedkoopste, maar in het Nederlands-Vlaamse klimaat wel de meest effectieve oplossing om zowel hitte als kou buiten te houden.

Lees meer