Kenniscentrum

Het kenniscentrum JongLeven brengt de opgebouwde kennis binnen dit project op een toegankelijke manier samen. Om deze informatie vlot ter beschikking te stellen van de Vlaamse rundveesector wordt nauw samengewerkt met het Rundveeloket.

een witte, jonge kalf in een ingestrooide iglo

Hoe verkort u de opfokperiode van uw jongvee?

Kruidenrijk grasland

Hoe verstrekt u het best biest aan jonge kalveren en welke drinkwater gebruikt u?

een jong kalf in een iglo met warmhoudvest

Hoe richt u de jongveestal het beste in? En wat is een goed stalklimaat voor jonge kalveren en vaarzen?